Selecteer een pagina

Word ook een Onafhankelijke Feitenchecker

 

Op deze website wordt gedegen onderbouwde kritiek op breed gecommuniceerde onjuiste uitspraken verzameld.

De grote media, ook de socials, zetten journalisten en werknemers in als feitencheckers, waarmee de onafhankelijkheid van de checks onmiddellijk ter discussie kan worden gesteld. Ook het niveau van de factchecks laat regelmatig zeer te wensen over. 

Herhaaldelijk signaleren lezers onwaarheden of achterhaalde inzichten zelfs in factchecks zelf, die tot gevolg hebben dat informatie wordt gefilterd of nieuwe inzichten de media niet bereiken. Een aantal van de verenigingen, stichtingen of websites die voorheen betrouwbaar feiten checkten, lijken hun oren te vaak te laten hangen naar het overheidsnarratief. 

Vooral bij nationale kwesties speelt ons kleine taalgebied ons ook parten.  Minder specialisten, minder diversiteit in denken, minder denktanks die niet op een of andere wijze al deel uitmaken van het heersende paradigma. 

Er is dus behoefte ontstaan aan feitencheckers die werkelijk onafhankelijk opereren en daarbij in staat zijn om een kwalitatief hoogwaardig stuk te produceren.

Bij voorkeur hebben deze feitencheckers een academische achtergrond met besef van statistiek en beschikken zij over analytische vaardigheden en een vanzelfsprekende wetenschappelijke integriteit (Bekijk de richtlijnen van het KNAW). De praktijk wijst echter uit dat bovenstaande geen noodzakelijkheid hoeft te zijn. Vanuit verschillende disciplines kunnen onderwerpen of aspecten daarvan gefundeerd worden aangekaart en kan misinformatie worden gesignaleerd. 

Wij streven naar het opbouwen van een structuur met meerdere categorieën. Actueel op dit moment zijn met name de coronacrisis, het klimaat en de (internationale) economie. Suggesties zijn welkom. 

Uw content is noodzakelijk: heeft u ergens een post of comment geplaatst waarvan u denkt dat die onze toetsing kan doorstaan, eventueel met wat editing of aanvuling, verwijs ons er dan naar of stuur uw stuk geredigeerd in. 

De norm is het kritisch-rationalisme van Karl Popper: falsificeerbaarheid staat hoog in het vaandel. Creativiteit is desondanks toegestaan om ruimte te laten voor visie en perspectief. Wij bedrijven niet ten koste van alles pure wetenschap waar gezond verstand een vereiste is, zoals in crisissituaties. Dit ter beoordeling van de peer reviewers en de redactie.

Alle beweringen zullen onderbouwd moeten zijn, inclusief verwijzingen naar (wetenschappelijke) bronnen. Waar dat laatste (nog) niet mogelijk is, worden aannames gevalideerd via een peer-review proces met andere onafhankelijke feitencheckers. Aannames zijn soms toegestaan, mits nadrukkelijk gebracht als hypothese of mogelijk scenario. 

Er is op dit moment nog geen regelment. De toekomst zal uitwijzen of dat noodzakelijk wordt. Medewerking aan dit initiatief is vrijwillig en onbezoldigd. Wij hopen in eerste instantie de onkosten (deels) te kunnen compenseren met het plaatsen van advertenties. 

U kunt een hyperlink sturen naar uw publiekelijk beschikbare post of comment. U geeft ons daarmee toestemming om uw content integraal danwel geredigeerd over te nemen. De voorkeur heeft uiteraard een goed voorbereid stuk; onze eigen redactionele middelen zijn beperkt. 

Voor lidmaatschap van deze site zijn vereist:

 • naam, email-adres en telefoonnummer
 • eventueel gewenst pseudoniem
 • een voorgestelde titel van uw bijdrage
 • een korte samenvatting van uw bijdrage
 • uw stuk zelf, dat deze structuur volgt:
 1. Datum gesignaleerd (of vroegst bekende publicatie)
 2. Link naar de bron (geen ontraceerbare screenshots)
 3. Context: waarom is deze factcheck relevant
 4. Citaat/screenshot/claim gewraakte van claim of passage
 5. Geconstateerde inconsisenties en onjuistheden
 6. Feitelijke controle mbv andere bronnen
 7. Motivering oordeel/hoe had het ook gekund
 8. Eindoordeel

We hanteren voorlopig dit format.

Totdat er een formulier met het gewenste template beschikbaar komt kunt u uw stukken sturen naar redactie@onafhankelijkefeitencheckers.nl

Share This