Selecteer een pagina

NRC: Op de IC van MUMC is 90% niet gevaccineerd

door | okt 29, 2021

Misleidend
Datum gesignaleerd
29/10/2021
Link naar de gewraakte bron
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/vaccins-beschermen-nog-altijd-goed-tegen-ziekenhuisopname-a4063619
Maatschappelijke/inhoudelijke context

Als je zegt “90% van de mensen had kiespijn, oorpijn of buikpijn” kun je niet zeggen dat 90% van de mensen kiespijn had

Er is consternatie ontstaan omdat verschillende ziekenhuizen meldden dat meer gevaccineerden dan niet-gevaccineerden op Covid-afdelingen of IC’s liggen. Dit past niet in het beeld dat de voorlichtingscampagne van demissionair minister de Jonge schetst en dat de grote kranten hebben aangegeven te ondersteunen . Helemaal onafhankelijk zijn ze in dit opzicht dus niet, wat een ongemakkelijke positie is bij een factcheck. Ook omdat NRC zich wel eens eerder onprofessioneel heeft opgesteld in dit dossie (zie filmpje), is waakzaamheid geboden,

Zie het L1-interview, een van de berichten die de onrust aanwakkerde https://youtu.be/o-kPNFzhZXg

Citaat en/of screenshot gewraakte passage

De NRC probeerde deze geluiden te weerleggen. We zoomen in op de sleutelzin waaraan het betoog wordt gegeven.

Logische inconsistenties en/of feitelijke onjuistheden

Ten eerste wordt de bewering “80% van de IC-patiënten is gevaccineerd” door NRC ontkracht omdat het een momentopname zou zijn, alsof het dus niet waar zou zijn. Natuurlijk heeft NRC een punt dat dit niet geëxtrapoleerd kan worden naar een landelijk jaargemiddelde – maar ook dat is niet het geval.

We stellen de vaccinatiestatus van de resterende 10% in als “niet gevaccineerd”. In zuivere taal zou dat geen onzekerheid zijn. Het probleem met taal is dat de stelling “90% van de patiënten is gevaccineerd” ook logischerwijs correct is in een situatie waarin 100% van de patiënten is gevaccineerd. Dat is echter misleidend gebruik van dit idioom. Het betekent impliciet: 90% en niet meer. Als dat zo is, zeggen we “ten minste” of “minimaal” of “zeker”.

Dan blijkt dat het niet de IC-afdeling was, waarna de ‘feitelijke’ situatie op de IC wordt beschreven. Naast de mensen die niet gevaccineerd wilden worden, zijn er ook mensen die niet gevaccineerd konden worden vanwege immuunproblemen. Dat zijn “veel van de patiënten” dus niet allemaal. Er wordt ook niet ongeveer gezegd hoeveel dat “veel” vertegenwoordigt.

Dus soms werkt het vaccin niet, soms konden ze zich niet laten vaccineren, soms wilden ze dat niet. En dan was er de groep die dat om andere redenen niet wilde, misschien waren het er maar twee, het is niet duidelijk.

Hoe de onderverdeling is wordt verder niet gespecificeerd. Concluderend wordt letterlijk door NRC gesteld dat 90% niet is gevaccineerd. Dit volgt niet uit het voorgaande, integendeel. Bovendien is raadselachtig dat mensen die zich niet konden laten vaccineren worden opgevoerd ‘naast’ niet-gevaccineerden en niet als deel van de ongevaccineerden. Misschien wordt bedoeld dat dit geen “anti-vaxxers” zijn maar dat is een niet meer dan een veronderstelling, die slechts in lijn is met de op dit moment gangbare framing in de media.

Uit de door NRC geschetste typeringen zijn allerlei samenstellingen van de IC-populatie af te leiden. We wenden ons eerst tot de bron, voordat wij gaan speculeren.

Broncontrole

De MUMC-website wordt geciteerd zonder link naar het bronartikel, wat het moeilijker maakt om ‘zelf te zien wat ze zeggen’. Toch zocht het artikel op en vond de volgende formulering:

De situatie op de IC is dat 90% van de patiënten niet gevaccineerd is, immuunonderdrukkende medicijnen gebruikt of een immuunstoornis heeft.

In dit bericht houden mensen hun kaken op elkaar over de verhouding gevaccineerd/niet gevaccineerd, maar in de NRC lezen we hoe bovenstaand citaat verdraaid kan worden om tot aan de schouder te gaan. Laten we de uitspraak van MUMC eens nader bekijken.

Er wordt gesproken over 90%, waarvan de groep ongevaccineerden deel uitmaakt. Hoe groot die groep ongevaccineerden is ten opzichte van de gevaccineerden blijft volstrekt in het midden. Begrijpelijk: artsen strijken het rivm niet graag tegen de haren in en hebben over het algemeen zelf oprecht nog steeds de overtuiging dat vaccins het vooral heel erg goed doen. Zeker naar het publiek toe, vanwege de vaccinatiebereidheid.

Maar zelfs als we de denkfout van NRC overnemen en concluderen dat slechts 10% van de IC-populatie gevaccineerd is, geen immuunproblemen heeft en toch op de IC terecht is gekomen, dan nóg is de onderverdeling niet gespecificeerd. De totale patiëntenpopulatie zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

  • 10% niet gevaccineerd, geen immuunprobleem
  • 40% is gevaccineerd, maar met immuunonderdrukkende medicijnen, dus het vaccin werkt niet
  • 40% gevaccineerd maar met een immuunstoornis die het vaccin ineffectief maakt
  • 10% gevaccineerd, geen immuunprobleem
  1. De bovenstaande verdeling voldoet aan “90% van de gevallen zijn niet gevaccineerd of hebben een immuunprobleem.” (de top drie)
  2. Bovenstaande verdeling voldoet ook aan de eis “90% van de gevallen is gevaccineerd”. (de onderste drie)
Motivering oordeel

Concluderend wordt gesteld dat 90% niet is gevaccineerd. Dit volgt niet uit het voorgaande: noch uit het artikel in NRC, noch uit de verklaring op de website van het MUMC.

Ook zijn mensen die niet konden vaccineren echt ‘niet gevaccineerd’, dus het is raadselachtig dat ze naast niet-gevaccineerde mensen worden geënsceneerd. Misschien wordt bedoeld dat dit geen “anti-vaxxers” zijn, maar dat is een mogelijke verklaring voor deze merkwaardige onderverdeling.

Impliciet probeert de NRC het beeld in stand te houden dat het wel meevalt met de sterk afnemende werking van vaccins. Er is geen onderbouwing voor en het wekt een verkeerde indruk. Broddelwerk, men lijkt dicht bij wanhoop te zijn.

Enkele verwijzingen naar de ineenstorting van het vaccineffect die de onjuistheid van het tevergeefse standpunt van NRC ondermijnen:

Gezien de zich nog steeds verhogende sterfte na de start van de vaccinatie mag van de journalistiek een andere, kritisch onderzoekende rol mogen verwacht. Van kindersterfte zijn vooralsnog weinig signalen maar ook daaraan draagt NRC mogelijk bij door informatie te gaslighten. Let wel: dit is een mogelijkheid en er is geen bewijs van het tegendeel want juist op dit moment voltrekt zich het moment van de waarheid. Tot die er is moeten de media een waakhondfunctie vervullen. Voor staatspropaganda heeft het kabinet zelf voldoende airplay.

Aangezien wij geen aanwijzingen hebben dat NRC op de hoogte is van de kritieke situatie of van de actualiteit rondom Covid, anders dan via de website van het RIVM, zijn wij van mening dat er geen sprake is van kwaad opzet. De door angst gemotiveerde incompetentie treft ook NRC. Daarom hebben we na lang wikken en wegen besloten om het oordeel te verlagen van ‘Crimineel’ of ‘Gelogen’ naar ‘Misleidend’.

Oordeel Onafhankelijke Factcheckers
Misleidend

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De website virusvaria.nl besteedt geregeld aandacht aan nieuwe feitenchecks in de categorie “corona”. Wilt u daarvan op de hoogte worden gehouden, teken dan op virusvaria.nl in op de mailinglijst “Alleen factchecks”.

Share This